<a href=”http://fahutan.ipb.ac.id” title=”IPB Badge by:maxim”><img src=”http://ipb.ac.id/badge/img/201006258774791Fahutan1.jpg” alt=”IPB Badge” width=”193″ height=”196″/></a>

saya adalah mahasiswi baru FAHUTAN!!!!!

I love FAHUTAN……